Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada elaborata iskolčenja građevina

Prije početka gradnje bilo kakvog objekta, potrebno ga je na terenu iskolčiti. Iskolčenje građevina izvodi se u skladu s glavnim projektom, te time vlasnik buduće nekretnine postaje siguran da će gradnja objekta započeti unutar dopuštenih gabarita.

Prije samog iskolčenja geodetski stručnjak provjerit će stanje međa  na terenu, a poslije iskolčenja za Vas će izraditi i ovjeriti geodetski elaborat iskolčenja sa skicom iskolčenja, odnosno izdati potvrdu da je građevina iskolčena u skladu s geodetskim projektom.


Cijena iskolčenja građevine određuje se prema veličini građevine i složenosti samog iskolčenja. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

 

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708