Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada elaborata iskol?enja gra?evina

Prije po?etka gradnje bilo kakvog objekta, potrebno ga je na terenu iskol?iti. Iskol?enje gra?evina izvodi se u skladu s glavnim projektom, te time vlasnik budu?e nekretnine postaje siguran da ?e gradnja objekta zapo?eti unutar doputenih gabarita.

Prije samog iskol?enja geodetski stru?njak provjerit ?e stanje me?a na terenu, a poslije iskol?enja za Vas ?e izraditi i ovjeriti geodetski elaborat iskol?enja sa skicom iskol?enja, odnosno izdati potvrdu da je gra?evina iskol?ena u skladu s geodetskim projektom.


Cijena iskol?enja gra?evine odre?uje se prema veli?ini gra?evine i sloenosti samog iskol?enja. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708