Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Objekti se uplanjuju u katastar elaboratom uplane gra?evine kojeg izra?uje za to ovlatena geodetska tvrtka. U katastru se mogu evidentirati samo one gra?evine za koje vlasnici posjeduju dokumentaciju na temelju koje dokazuju njenu legalnost.

Objekti se mogu uplaniti samo temeljem uporabne dozvole ili rjeenja o izvedenom stanju (za legalizirane objekte).

Uporabnu dozvolu izdaje dravno tijelo nadleno za poslove prostornog ure?enja.


Cijena elaborata uplane gra?evine ovisi o veli?ini same gra?evine. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708