Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada elaborata uplane objekta (upis zgrada u zemljišne evidencije)

Objekti se uplanjuju u katastar elaboratom uplane građevine kojeg izrađuje za to ovlaštena geodetska tvrtka. U katastru se mogu evidentirati samo one građevine za koje vlasnici posjeduju dokumentaciju na temelju koje dokazuju njenu legalnost.

Objekti se mogu uplaniti samo temeljem uporabne dozvole ili rješenja o izvedenom stanju (za legalizirane objekte).

Uporabnu dozvolu izdaje državno tijelo nadležno za poslove prostornog uređenja.


Cijena elaborata uplane građevine ovisi o veličini same građevine. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

 

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708