Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada elaborata usklađenja (za provedbu u zemljišnoj knjizi)

Ako podaci u o Vašim česticama u katastru odstupaju od podataka u zemljišnoj knjizi potrebno je te podatke uskladiti. To se radi elaboratom usklađenja. Takav elaborat na Vaš zahtjev napraviti će ovlaštena geodetska tvrtka.


Cijena elaborata određuje se nakon uvida u cjelokupnu situaciju, a ovisi o složenosti problema, broju katastarskih čestica, itd. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

 

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708