Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Kako biste postali stvarnim vlasnikom vaeg stana koji je dio stambenog objekta, potrebno je objekt etairati. Etairanje se provodi elaboratom etairanja kojeg izra?uje geodetska tvrtka, a njim se nad objektom uspostavlja etano vlasnitvo pri ?emu svaki od upisanih vlasnika prestaje biti vlasnikom dijela objekta i postaje vlasnikom svojeg stana.


Cijena elaborata etairanja ovisi o ukupnoj povrini stambenog objekta. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708