Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada geodetskih podloga (katastarsko-topografskih prikaza)

elite li imati prikaz svojih nekretnina na odgovaraju?oj geodetskoj podlozi, geodetska tvrtka za Vas moe izraditi topografski prikaz terena s jasno vidljivim granicama Vaeg posjeda. Prikaz se izra?uje u odgovaraju?em mjerilu i daje se stranci u obliku geodetskog elaborata.


Cijena katastarsko-topografskog prikaza ovisi o veli?ini povrine koja se snima, mjerilu u kojem ga je potrebno izraditi, stupnju prohodnosti terena i ostalim ?imbenicima. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708