Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada geodetskih podloga (katastarsko-topografskih prikaza)

Želite li imati prikaz svojih nekretnina na odgovarajućoj geodetskoj podlozi, geodetska tvrtka za Vas može izraditi topografski prikaz terena s jasno vidljivim granicama Vašeg posjeda. Prikaz se izrađuje u odgovarajućem mjerilu i daje se stranci u obliku geodetskog elaborata.


Cijena katastarsko-topografskog prikaza ovisi o veličini površine koja se snima, mjerilu u kojem ga je potrebno izraditi, stupnju prohodnosti terena i ostalim čimbenicima. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

 

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708