Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Geodetski projekt

Pri ishodovanju građevinske dozvole za nove objekte investitor je dužan između ostalog naručiti i izradu Geodetskog projekta.

Geodetski projekt je sastavni dio Idejnog ili Glavnog projekta, izrađuje ga ovlaštena geodetska tvrtka, a ovjerava ovlašteni inženjer geodezije zajedno s glavnim projektantom.

Geodetskim projektom formira se građevinska čestica i evidentira budući objekt u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

 


Cijena Geodetskog projekta određuje se prema složenosti samog zahvata u prostoru. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708