Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada geodetskog elaborata za ishodovanje akata (u svrhu ishođenja uporabne dozvole)

Jedan od uvjeta za ishođenje uporabne dozvole za objekte koji su nedovršeni, a potrebno ih je dovršiti, je izrada geodetskog elaborata za ishodovanje akata. Geodetski elaborat za ishodovanje akata sadrži prikaz stvarnog stanja izgrađenog objekta, te se ovjeren od katastra prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.


Geodetski elaborat za ishodovanje akata izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.


Cijena ovisi o veličini parcele koju je potrebno snimiti, te o složenosti izgrađenog objekta. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

 

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708