Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Izrada geodetskog elaborata za ishodovanje akata (u svrhu isho?enja uporabne dozvole)

Jedan od uvjeta za isho?enje uporabne dozvole za objekte koji su nedovreni, a potrebno ih je dovriti, je izrada geodetskog elaborata za ishodovanje akata. Geodetski elaborat za ishodovanje akata sadri prikaz stvarnog stanja izgra?enog objekta, te se ovjeren od katastra prilae zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.


Geodetski elaborat za ishodovanje akata izra?uje ovlatena geodetska tvrtka.


Cijena ovisi o veli?ini parcele koju je potrebno snimiti, te o sloenosti izgra?enog objekta. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-potom ili do?ite osobno do naeg ureda.

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708