Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Tahimetar d.o.o. za geodetske djelatnosti, sa sjeditem u Splitu na adresi Ulica Petra Zorani?a 2, tvrtka je ovlatena za obavljanje svih vrsta geodetskih poslova vezanih uz gra?evinarstvo i katastar nekretnina.

Tvrtka je ovlatena za obavljanje svih vrsta geodetskih poslova vezanih uz gra?evinarstvo i katastar nekretnina.

Tvrtka posjeduje suglasnost Dravne geodetske uprave za obavljanje poslova dravne izmjere i katastra nekretnina, a zapoljava i ovlatenog inenjera geodezije, ?lana Hrvatske komore ovlatenih inenjera geodezije, nekoliko magistara inenjera geodezije, inenjera geodezije i geodetskih tehni?ara.

Usluge tvrtke obuhva?aju izradu svih vrsta elaborata za potrebe katastra nekretnina, stru?nu pomo? iz podru?ja geodezije kao i obavljanje geodetskih poslova u gra?evinarstvu.TAHIMETAR d.o.o. za geodetske djelatnosti, Ulica Petra Zorani?a 2, 21000 Split

OIB: 65137346708
MB: 2618575
IBAN: HR3824840081502006447

ured ovlaten za sve

geodetske poslove vezane uz

gra?evinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zorani?a 2, Split

OIB:65137346708