Geodetski ured Tahimetar d.o.o. Split - ovlašteni geodet

d.o.o. za geodetske djelatnosti
Geodet Split

Utvrđivanje i iskolčenje međe (granice katastarske čestice)

Kupujete li ili prodajete katastarsku česticu, ili ste možda vlasnik katastarske čestice a ne znate njene stvarne granice, geodetski će stručnjak za Vas na terenu utvrditi i iskolčiti granice  predmetne parcele.

Kako bi se granice katastarske čestice točno definirale potrebno je preuzeti i obraditi  podatke iz nadležnog katastarskog ureda, te izvršiti uvid u katastarske skice i planove. Pritom slijedi izlazak na teren i utvrđivanje međe u prisutnosti stranaka. Međe se obilježavaju trajnim i vidljivim oznakama.


Cijena iskolčenja međe određuje se prema veličini katastarske čestice, stupnju prohodnosti terena i ostalim čimbenicima. Za upite o cijeni slobodno nam se obratite telefonom, faksom, e-poštom ili dođite osobno do našeg ureda.

ured ovlašten za sve

geodetske poslove vezane uz

građevinarstvo i katastar nekretnina

Ulica Petra Zoranića 2, Split

OIB:65137346708